nnk emblema logo

nnk cim telefon

Meghívó

Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az NNK Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya 2019. május 8-án tartja következő Foglalkozás-egészségügyi Fórumát, melynek témája:

„A munkahigiéne szerepe és jelentősége a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkájában ”

A Fórum minősítése: szabadon választható

A jelentkezési lap letölthető honlapunkról.
Beküldési határidő: 2019. május 1.
Beküldhető e-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Faxon: 459-3059
Részvételi díj: orvosoknak: 16.000.- Ft
Szakdolgozóknak: 12.000.- Ft
Akkreditációs pont orvosoknak: 16 (foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, foglalkozás-egészségügy, közegészségtan-járványtan, munkahigiéne szakképesítésekre)
Akkreditációs pont szakdolgozóknak: 8

A rendezvény helyszíne: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Fodor terem

A rendezvény programja:

 • 9.00 órától regisztráció
 • Dr. Nagy Károly: A munkahigiéne fogalma, területei, feladatai 
 • Dr. Nagy Sarolta: A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkahigiénés feladatai
 • Dr. Budavölgyi Attila: A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok munkahigiénés feladatai a foglalkozási megbetegedések diagnosztizálásában
 • Csiki Tímea: Munkahigiénés mérések jelentősége a foglalkozás-egészségügyi prevencióban
 • Dr. Hudák Aranka: Új munkahigiénés határértékek a munkahelyeken
 • Dr. Kudász Ferenc: Az ergonómia jelentősége a foglalkozás-egészségügyi prevencióban 
 • Dr. Vida Judit: A biológiai kockázatbecslés (legionellozis) szempontjai a munkahelyeken
 • Soltész Gábor: Az elektromágneses terek kockázatbecslésének szempontjai

Minden előadás végén 5-5 perc konzultációra van lehetőség.

Célcsoport: orvosok, ápolók, munkahigiénés és munkavédelmi szakemberek

A rendezvénnyel kapcsolatosan érdeklődni lehet Borosné Béres Erzsébetnél (459-3051 v. 06-30-650-3547).

Az Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatósága a munkaegészségügy területén szakmai-módszertani, szakmai irányítási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, megelőző alapintézményi feladatokat lát el.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenységének körében részt vesz:

 • a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben;
 • a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében;
 • munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző, tájékoztató, szervező feladatokban;
 • az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéné, valamint a
 • a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és Európai Uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában;
 • a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.
 • a munkaegészségügy területén alkalmazott vizsgálatok módszerfejlesztési feladataiban és a mérési tevékenység minőségi kontrolljában.
Alaptevékenységén belül, végzi
 • foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátóhelyi feladatait;
 • az előjegyzés alapján behívott foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését,
 • a polgári repülő-egészségügy alkalmassági vizsgálatokat;
 • a tanulók számára a szakmai alkalmassági vizsgálatokat;
 • foglalkozási járóbeteg szakrendeléseket működtet;
 • feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységet végez (pl. a foglalkozási rákkeltők és foglalkozási rákkeltőkkel exponáltak nyilvántartási rendszerét, valamint a foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek adatbázisát gondozza)
 • az alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során segítséget nyújt az területi munkavédelmi felügyelőségei munkaegészségügyi szakmai tevékenységének végzéséhez szakmai, módszertani útmutatók elkészítésével; az intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.
Igazgató:

Dr. Nagy Imre

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Titkárság telefonszáma: +36 1 459 3050
E-mail cím: omfi.titkarsag@oki.antsz.hu

SSL ClassC

     Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ