Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

covid 19 logo

COVID-19

TÁJÉKOZTATÓ OLDAL

 
Lakossági tájékoztató
(ingyenesen hívható)
telefonszám:


1812

INNOVATÍV FEJLESZTÉSEK AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN

Európai uniós támogatásból került sor az egészségügyi ágazat hatékonyságának és a lakosság számára elérhető szolgáltatások minőségének fejlesztésére.

Az elmúlt években számos jelentős egészségügyi informatikai fejlesztés történt, melyek a lakosság és a szakemberek számára egyaránt minőségi szolgáltatásokat nyújtanak.

Az EESZT továbbfejlesztése során megtörtént az új mobil hozzáférési csatornák létrehozása, az elektronikus várandós és gyermek-egészségügyi kiskönyv kialakítása, az egyedi elektronikus védőoltási napló, a betegutak követése az egészségügyi ellátórendszerben, a Formulae Normales (FoNo) elektronikus kifejlesztése, a Védőnői Országos Információs Rendszer (VOIR) továbbfejlesztése, továbbá az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerének EESZT-hez történő illesztése.

A Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) egy egységes módszertan mentén, központi elemekre támaszkodva, azonos eszközkészlettel biztosítja a járóbeteg irányítás hatékonyságának növelését. Az ad-hoc, illetve papíralapú folyamatszervezést felváltja a digitalizált betegút irányítás, a páciensek számára egy transzparensebb ellátórendszer lesz elérhető, az ellátó szakorvosok és szakdolgozók számára egyenletesebb terhelést tesz lehetővé az új rendszer, szervezettebb munkarend mentén, így a középirányítói réteg is tisztább képet kap a folyamatokról, azokon szükség esetén időben és adekvát módon módosításokat is elvégezhet - a rendelkezésre álló adatoknak köszönhetően.

A fekvőbeteg ellátás során az ápolók betegágy melletti munkavégzése, illetve annak adminisztrálása (napi ápolási tevékenység) korábban elváltak egymástól. A betegágy mellett végzett munka utólagos adminisztrálása a nővérszobákban elhelyezett munkaállomásokon jelentős munkaidőt vett el az ápolóktól, továbbá az utólagos adatbevitel nem valós időben, sokszor pontatlanul, vagy meg sem történt. A projekt keretében kialakított és bevezetett Ápolástámogató rendszer (ÁTR)  jó minőségű, megfelelő színvonalú és hatékony egészségügyi adminisztrációs szolgáltatáshoz biztosít támogatást, az ápolók az adatokat valós időben pontosan rögzíthetik a náluk lévő mobil készülékek segítségével.  A páciensek azonosítása a karszalagon lévő vonalkód alapján egyértelművé vált.

Átfogó telemedicina pilot tevékenység valósult meg egy központi távkonzultációs és távgyógyászati keretrendszer kialakítása érdekében. A tevékenység alapját több mint 15.000 bevont páciens ellátási folyamataiból származó adatok és tapasztalatok jelentik, melyek alapján ki lehet építeni a hazai távegészségügyi fejlesztések módszertani központját.

A Központi Kórházi Integrált Gazdálkodási Rendszer (KKIGR) bevezetése az OKFŐ felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodási tevékenysége kontrollját, egységesítését és központosítása első lépéseit teremtette meg, létrehozásra került egy vezetői statisztikai és döntéstámogató gazdálkodási BI rendszer is.

A projekt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) konzorciumvezetésével, a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK), a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) közreműködésével valósult meg.

A fejlesztések az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” projekt keretében valósultak meg, a Széchenyi 2020 program és az Európai Szociális Alap támogatásával 65,184 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból.

További információ elérhető az OKFŐ weboldalán.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít