logo oki kicsi ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Központi elérhetőségek

+36 1 476 1100

oki.titkarsag@oki.antsz.hu

Rendelés címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Beiskolázáshoz szükséges szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatot, Munkaügyi Központok által beutalt személyeknek foglalkoztathatósági szakvélemény kiállításához orvosi vizsgálatot és beiskolázáshoz szükséges szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatot hétfő, szerda, csütörtök és pénteki napokon végzünk.

A vizsgálatokról szóló tájékoztatónkat itt letöltheti.

Dr. Nagy Sarolta osztályvezető

Rendelési idő:
Hétfő: 8:30-14:00
Szerda: 8:30-14:00
Csütörtök: 8:30-14:00
Péntek: 8:30-12:00
Információ kérés: 459-3073

Dr. Dusnoki Ágnes

Rendelési idő:
Hétfő: 8:30-14:00
Szerda: 8:30-14:00
Csütörtök: 8:30-14:00
Péntek: 8:30-12:00
Információ kérés: 459-3050 3199 mellék

Dr. Kun Ildikó

Rendelési idő:
Hétfő: 8:30-14:00
Szerda: 8:30-14:00
Csütörtök: 8:30-14:00
Péntek: 8:30-12:00
Információ kérés: 459-3074

Dr. Szabó Sándor

Rendelési idő:
Hétfő: 8:30-14:00
Szerda: 8:30-14:00
Csütörtök: 8:30-14:00
Péntek: 8:30-12:00
Információ kérés: 459-3050 3145 mellék

Ifjúsági szakmai alkalmasságot vizsgáló szakrendelés

Rendelés címe:1073 Budapest kertész utca 32. 1 emelet

Dr. Simon Judit

Rendelési idő:
Hétfő: 8:30-14:00
Szerda: 8:30-14:00
Csütörtök: 8:30-14:00
Péntek: 8:30-12:00
Időpont kérés: 342-2502; 342-7536
Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Szakrendelésen
Rendelés címe:1097 Budapest, Gyáli út 17.
Időpont kérés: 06-1-280-6809, 06-1-766-4322
Klinikai Osztály
Rendelések címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Bőrgyógyászati Szakrendelés
Allergia vizsgálatot átmenetileg nem végzünk.

Dr. Kohánka Valéria

Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-12:00
Csütörtök: 8:00-12:00

Időpont kérés: 459-3050 3189 mellék
Klinikai Neurofiziológiai Szakrendelés

Dr. Sipos Tibor

Rendelési idő:
Kedd: 8:00-11:00

Időpont kérés: 459-3089
Fül- Orr- Gégegyógyászati és Audiológiai Szakrendelés

Dr. Bodó Gabriella

Rendelési idő:
Csütörtök: 14:00-16:00

Dr. Vízkeleti Tibor

Rendelési idő:
Kedd:8:00-10:00

Időpont kérés: 459-3087
Laboratóriumi Diagnosztika

Dr. Vida Judit

Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd: 8:00-14:00
Szerda: 8:00-14:00
Csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-12:00

Időpont kérés: 459-3098
Pszichiátriai Szakrendelés

Dr. Sümegi András

Kedd: 13:00-15:00
Szerda: 9:00-12:00

Időpont kérés: 459-3050 3189 mellék
Pulmonológiai Szakrendelés

Dr. Kardos Kálmán

Rendelési idő:
Kedd:9:00-13:00
Időpont kérés: 459-3078

Dr. Kudász Ferenc

Rendelési idő:
Szerda: 9:00-13:00
Péntek: 9:00-12:00
Időpont kérés: 459-3086

Dr. Pápay Kornélia

Rendelési idő:
Hétfő: 9:00-13:00
Csütörtök: 9:00-13:00
Időpont kérés: 459-3084
Reumatológia-fizioterápiás szakrendelés

Dr. Bondár Gábor

Rendelési idő:
Szerda: 14:00-17:00
Időpont kérés: 459-3089

Dr. Fekete Zsuzsa

Rendelési idő:
Hétfő: 11:00-15:00
Kedd: 8:00-14:00
Időpont kérés: 459-3088
Röntgen és Ultrahang Diagnosztika

Dr. Mester Ádám Rudolf

Rendelési idő:
Kedd: 8:00-13:00

Dr. Varga Erika Éva

Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-13:00
Kedd: 8:00-13:00
Szerda: 8:00-13:00
Csütörtök: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-12:00
Időpont kérés: 459-3081
Szemészet

Dr. Papp László Tivadar

Rendelési idő:
Csütörtök: 13:30-16:30
Időpont kérés: 459-3089
Toxikológiai Szakrendelés

Dr. Lászlóffy Marianna

Rendelési idő:
Hétfő: 9:00-14:00
Kedd: 9:00-14:00
Szerda: 9:00-14:00
Csütörtök: 9:00-14:00
Péntek: 9:00-14:00
Időpont kérés: 459-3050 3188 mellék
Vibrációs Szakrendelés

Dr. Budavölgyi Attila

Rendelési idő:
Hétfő: 9:00-14:00
Kedd: 9:00-14:00
Szerda: 9:00-14:00
Csütörtök: 9:00-14:00
Péntek: 9:00-14:00
Időpont kérés: 459-3050 3188 mellék

Az Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatósága a munkaegészségügy területén szakmai-módszertani, szakmai irányítási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, megelőző alapintézményi feladatokat lát el.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenységének körében részt vesz:

 • a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben;
 • a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében;
 • munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző, tájékoztató, szervező feladatokban;
 • az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéné, valamint a
 • a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és Európai Uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában;
 • a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.
 • a munkaegészségügy területén alkalmazott vizsgálatok módszerfejlesztési feladataiban és a mérési tevékenység minőségi kontrolljában.
Alaptevékenységén belül, végzi
 • foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátóhelyi feladatait;
 • az előjegyzés alapján behívott foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését,
 • a polgári repülő-egészségügy alkalmassági vizsgálatokat;
 • a tanulók számára a szakmai alkalmassági vizsgálatokat;
 • foglalkozási járóbeteg szakrendeléseket működtet;
 • feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységet végez (pl. a foglalkozási rákkeltők és foglalkozási rákkeltőkkel exponáltak nyilvántartási rendszerét, valamint a foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek adatbázisát gondozza)
 • az alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során segítséget nyújt az területi munkavédelmi felügyelőségei munkaegészségügyi szakmai tevékenységének végzéséhez szakmai, módszertani útmutatók elkészítésével; az intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.
Igazgató:

Dr. Nagy Imre

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Titkárság telefonszáma: +36 1 459 3050
E-mail cím: omfi.titkarsag@oki.antsz.hu

Alkategóriák

SSL ClassC

logo oki kicsi    Minden jog fenntartva © 2018, Országos Közegészségügyi Intézet