English main page
 Az intézetről  Kutatás   Tudástár  Vendég 
English
Visszajelzés

Felsőoktatási felvételi arányszámok

A kiszemelt év: 2003
(Ide kattintva feloldhatja az erre az évre való megszorítást.)

Az adatok

A kiválasztott évben így alakult a felvételi adatok alapján számolt középiskola-rangsor (rendkívüli mentességek miatt száz százaléknál magasabb arányok is előfordulhatnak):

KözépiskolaFelvételi arány
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium101 %
Kútvölgye Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola100 %
Göndöcs Benedek Szakképző Iskola és Kollégium100 %
Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Intézet100 %
Nagykátai Ipari Szk., Szmk. és Szi.100 %
Britannica Angolnyelvű Nemzetközi Általános Iskola és Gimnázium100 %
Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola100 %
Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Gimnázium100 %
Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző100 %
Brózik Dezső Mezőgazdasági Szakközépiskola100 %
Bláthy Ottó Szakképző Iskola100 %
Kolping Katolikus Szakképző Iskola100 %
Genius Tehetséggondozó Középiskola100 %
Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. és Szakiskola100 %
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola100 %
Ujhelyi Imre Tejipari Középisk., Szaktanácsadó és Továbbképző Int100 %
Krúdy Gyula Gimnázium97 %
Kazinczy Ferenc Gimnázium96 %
Kodály Zoltán Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola96 %
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium (ELTE)94 %
Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma93 %
Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium93 %
Nagy Lajos Gimnázium93 %
Kölcsey Ferenc Gimnázium93 %
Bethlen Gábor Gimnázium93 %
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola93 %
Révai Miklós Gimnázium93 %
III. Béla Szakközépiskola93 %
Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium92 %
Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola92 %
Zrínyi Miklós Gimnázium92 %
Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola91 %
Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium91 %
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium91 %
Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény91 %
Zrínyi Ilona Gimnázium91 %
Bányai Júlia Gimnázium91 %
Tóth Árpád Gimnázium91 %
Veres Péter Gimnázium90 %
Wígner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium90 %
Garay János Gimnázium90 %
Fellner Jakab Középfokú Iskola90 %
Pázmány Péter Gimnázium90 %
Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium90 %
Vak Bottyán Gimnázium90 %
Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium (ELTE)89 %
Baksay Sándor Református Gimnázium és Szakközépiskola89 %
Lehel Vezér Gimnázium89 %
Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola89 %
Fazekas Mihály Gimnázium89 %
Táncsics Mihály Gimnázium89 %
Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium88 %
III. Béla Gimnázium88 %
Lovassy László Gimnázium88 %
Reguly Antal Szakképzőiskola88 %
Herman Ottó Gimnázium88 %
Szent Orsolya Római Katolikus Ált. Isk., G. és Kollégium88 %
Bocskai István Gimnázium88 %
JPTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Postaforgalmi Szakközép88 %
Varga Katalin Gimnázium88 %
Földes Ferenc Gimnázium88 %
Református Kollégium Általános Iskola és Gimnázium88 %
Szent István Gimnázium88 %
Bartha János Kertészeti Szakközépiskola87 %
Piarista Gimnázium87 %
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium87 %
Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola87 %
Németh László Gimnázium87 %
Vetési Albert Gimnázium87 %
Mechwart András Gépipari Műszaki Szakközépiskola87 %
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola87 %
Vay Miklós Szakképző Iskola87 %
Energetikai Szakképzési Intézet87 %
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium87 %
Teleki Blanka Gimnázium86 %
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium86 %
Kölcsey Ferenc Gimnázium86 %
Bibó István Gimnázium86 %
Béri Balogh Ádám Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola86 %
Váry Emil Gimnázium86 %
Bolyai János Gimnázium86 %
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont86 %
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola86 %
Petőfi Sándor Gimnázium86 %
Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforg. és Vendéglátói Szakközé85 %
Ganz Ábrahám Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Kollégium85 %
Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola85 %
Berze Nagy János Gimnázium85 %
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola85 %
Esze Tamás Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola85 %
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola85 %
Leőwey Klára Gimnázium85 %
Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola85 %
Fráter György Katolikus Gimnnázium és Kollégium85 %
Bárdos László Gimnázium és Szakközépiskola84 %
Eötvös József Gimnázium84 %
Bolyai János Gimnázium84 %
Széchenyi István Gimnázium84 %
Kossuth Lajos Gimnázium84 %
Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola84 %
Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola84 %
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Gimnáziuma84 %
Magyar-angol Tanítási Nyelvű Gimnázium84 %
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola84 %
Hild József Építőipari Szakközépiskola84 %
Bessenyei György Gimnázium84 %
Balassi Bálint Gimnázium84 %
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola84 %
Deák Téri Evangélikus Gimnázium84 %
Neumann János Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola83 %
Mezőgazdasági Középfokú Továbbképzési Intézet83 %
Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola83 %
Perczel Mór Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola83 %
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium83 %
Batthyanyi Kázmér Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola83 %
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola83 %
Szent István Gimnázium83 %
Krúdy Gyula Gimnázium és Vendéglátóipari Szakközépiskola83 %
Esztergom Város Szent István Gimnáziuma83 %
Avasi Gimnázium83 %
Orsolya Rendi Szent Angela Általános Iskola és Gimnázium83 %
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Szi., ...83 %
Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola83 %
Vörösmarty Mihály Gimnázium83 %
Kandó Kálmán Hiradástechnikai és Műszeripari Szakközépiskola83 %
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alternatív Gimnázium83 %
Bencés Gimnázium83 %
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola83 %
Verseghy Ferenc Gimnázium83 %
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola83 %
Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola82 %
Dobó István Gimnázium82 %
Wattay Középiskola és Szakiskola82 %
Hunyadi János Gimnázium Ipari Szakmunkásképző Iskola és Kollégium82 %
Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi Szakközépiskola82 %
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma82 %
Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium82 %
Török Ignác Gimnázium82 %
Kossuth Lajos Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola82 %
Szent Benedek Bencés Gimnázium82 %
Gönczi Ferenc Gimnázium82 %
Premontrei Szent Norbert Gimn., Egyházzenei Szki. és Diákotthon82 %
Vajda János Gimnázium82 %
Berzsenyi Dániel Gimnázium81 %
Balassi Bálint Gimnázium81 %
Béri-Balogh Ádám Gimnázium81 %
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazd., Közgazd. és Informatikai Szakközépi81 %
Szent Mór Katolikus Iskolaközpont81 %
Móricz Zsigmond Gimnázium81 %
Diósgyőri Gimnázium81 %
Móricz Zsigmond Gimnázium81 %
Balogh Antal Katolikus Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium81 %
Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola81 %
Miskolci Lévay József Református Gimnázium81 %
Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola81 %
Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi G.a81 %
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Inform. Szakközép81 %
Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola81 %
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola81 %
Batsányi János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola81 %
Sancta Maria Ált. Isk. és Leánygimn.81 %
Óbudai Gimnázium81 %
Városmajori Gimnázium81 %
Premontrei Rendi Szent Norbert G.81 %
Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma81 %
Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola81 %
Árpád Gimnázium81 %
II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola81 %
Veres Pálné Gimnázium81 %
Budapesti Evangélikus Gimnázium80 %
Berzsenyi Dániel Gimnázium80 %
Szilágyi Erzsébet Gimnázium80 %
Hefele Menyhért Építőipari Szakközépiskola80 %
K-E. Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma80 %
Veres Péter Gimnázium80 %
Görög Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola80 %
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma80 %
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma80 %
Képességfejlesztö Magániskola80 %
Baár-Madas Református Gimnázium80 %
Kossuth Lajos Gimnázium80 %
Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Ipari Szakközépiskola80 %
Vasvári Pál Gimnázium80 %
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola80 %
Ságvári Endre Gimnázium80 %
Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola80 %
Németh László Gimnázium és Általános Iskola80 %
Bercsényi Miklós Gimnázium80 %
Kanizsai Dorottya Gimnázium80 %
Arany János Gimnázium80 %
Seregélyesi Szakképző Iskola és Kollégium80 %
Nagy Sándor József Gimnázium80 %
Szlovák Nyelvű Gimnázium80 %
Batthyány Lajos Szakképző Iskola80 %
Lámfalussy Sándor Szakközép és Szakmunkásképző Iskola80 %
Patrona Hungariae Gimnázium80 %
Soós István Élelmiszeripari Szakközépiskola80 %
Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola80 %
Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Koll80 %
Bolyai János Közgazdasági Szakközépiskola79 %
Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola79 %
Toldy Ferenc Gimnázium79 %
Szilágyi Erzsébet Gimnázium79 %
Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola79 %
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium79 %
Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola79 %
Illyés Gyula Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola79 %
Kecskeméti Református Koll. Gimnáziuma79 %
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola (ELTE)79 %
Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola79 %
Arany János Református Gimnázium79 %
II. Géza Gimnázium79 %
Béke Téri Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános és Középiskola79 %
Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium79 %
Széchenyi István Gimnázium79 %
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola79 %
Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola78 %
Móra Ferenc Gimnázium78 %
Karinthy Frigyes Gimnázium78 %
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma78 %
Evangélikus Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola78 %
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Középiskola78 %
Vasvári Pál Gimnázium78 %
Kisfaludy Károly Gimnázium78 %
Dobó Katalin Gimnázium78 %
Petőfi Sándor Gimnázium és Hiradásipari Szakközépiskola77 %
Ady Endre Gimnázium77 %
Csonka János Műszaki Szakközépiskola77 %
Rózsa Ferenc Gimnázium77 %
Eötvös Loránd Ipari Szakközépiskola77 %
Erkel Ferenc Gimnázium77 %
Szent László Ált. Müv. Központ Gimnázium77 %
Ciszterci Szent István Gimnázium77 %
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola77 %
Deák Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola77 %
Karacs Ferenc Gimnázium és Ruhaipari Szakközépiskola77 %
Hunyadi János Gimnázium Szakközépiskola és Diákotthon77 %
Király Endre Ipari Szakközépiskola77 %
Padányi Bíró Márton Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium77 %
Puskás Tivadar Távközlési Technikum77 %
Jurisich Miklós Kisérleti Gimnázium77 %
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium77 %
Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola77 %
Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola77 %
Nagy László Gimnázium77 %
József Attila Gimnázium77 %
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola77 %
Eötvös József Gimnázium és Ipari Szakközépiskola77 %
Damjanich János Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola76 %
Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium76 %
Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola76 %
Móra Ferenc Gimnázium76 %
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium76 %
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola76 %
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium76 %
Veress Ferenc Ipari Szakközépiskola76 %
Deák Ferenc Gimnázium76 %
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola76 %
Gépészeti Szakközépiskola76 %
Váci Mihály Szakközépiskola76 %
Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola76 %
Szent Imre Katolikus Gimnázium76 %
Cserháti Sándor Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola76 %
Herman Ottó Mezőgazdasági Szakközépiskola75 %
Sztárai Mihály Gimnázium75 %
Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola75 %
Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium75 %
Deutsche Schule (Német Iskola)75 %
Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola75 %
Ferences Gimnázium75 %
Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola75 %
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium75 %
I. István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola75 %
Illyés Gyula Hatévfolyamos Középiskola75 %
Haller János Sz..75 %
Magyar Hajózási Szakközépiskola75 %
Bornemissza G. Szakképzési Intézet75 %
B.M.E. Nemzetközi Középiskola75 %
Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola75 %
Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium75 %
Svetits Katolikus Gimnázium75 %
255. sz. Eötvös József Középiskola, Ipari és Mezőgazd. Szakmunk.75 %
Deák Ferenc Gimnázium75 %
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola75 %
Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.75 %
Medgyaszay István Szakképző Iskola75 %
Kőrösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola75 %
László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda75 %
Főv. Önk. Irinyi János Környezetvédelmi Középiskola és Szakmunk.75 %
Csiha Győző Ipari Szakközépiskola75 %
Radnóti Miklós Gimnázium74 %
Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola74 %
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola74 %
Asbóth Sándor Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium74 %
Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola74 %
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium74 %
Jendrassik György Gépipari Műszaki Szakközépiskola73 %
Kölcsey Ferenc Gimnázium73 %
Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium73 %
Széchényi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola73 %
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola73 %
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola73 %
Szent István Egyházi Gimnázium73 %
Rosti Pál Gimnázium, Általános- és Szakközépiskola73 %
Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola73 %
Borbély Lajos Műszaki Középiskola73 %
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola73 %
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola73 %
Prohászka Ottokár Katolikus Általános Iskola és Gimnázium73 %
Élelmiszeripari és Földmérési Szakközépiskola73 %
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola73 %
Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma72 %
Gödöllői Református Liceum72 %
Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola72 %
Szinyei Merse Pál Gimnázium72 %
Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola72 %
Zrínyi I. Gimnázium72 %
Krúdy Gyula Gimnázium72 %
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola72 %
Vak Bottyán Szakképző Intézmény72 %
Szabadhegyi Közoktatási Központ72 %
Szent József Gimnázium72 %
Brassai Sámuel Szakközépiskola72 %
Gábor Dénes Gimnázium,Műszaki Szakközépiskola és Kollégium72 %
Madách Imre Gimnázium72 %
Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola72 %
Vályi Péter Ipari Szakközépiskola72 %
Petz Lajos Egészségügyi Szakközépiskola71 %
Remenyik Zsigmond Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola71 %
I. Rákóczi György Gimnázium és Szakközépiskola71 %
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola71 %
Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola71 %
Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola71 %
Tálentum Gimnázium71 %
Teleki Blanka Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola71 %
Lukács Sándor Ipari Szakközépiskola71 %
III. Béla Gimnázium71 %
Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola71 %
Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola71 %
Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ Általános Iskolá71 %
Széchenyi István Szakképző Iskola71 %
Sipkai Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola71 %
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola71 %
Vocational Academy Kéttanny. Sz.71 %
Vörösmarty M. Ált.Iskola és Gimnázium71 %
Andrássy Gyula Műszaki Középiskola71 %
Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola71 %
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola71 %
Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium70 %
501. Sz. "Csizmazia Gyula" Szakképző Iskola és Kollégium70 %
Berzeviczy G. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola70 %
Batsányi János Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola70 %
Handler Nándor Szakképző Iskola70 %
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola70 %
Kolos Richárd Műszaki Szakközépiskola70 %
Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola70 %
Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola70 %
Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola70 %
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközépiskola (II. tagintézmény)70 %
Szent-Györgyi Albert Középiskola70 %
Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola70 %
Vasvári Pál Ipari Szakközépiskola70 %
Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola70 %
Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium70 %
Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium70 %
Széchenyi István Gimnázium és Ipari, Hírközlési Szakközépiskola70 %
Könyves Kálmán Gimnázium70 %
Kinizsi Pál Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és70 %
Chernel István Gimnázium70 %
Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola70 %
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola69 %
Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola69 %
Árpád Vezér Gimnázium69 %
Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskola69 %
Horváth Mihály Gimnázium69 %
Türr István Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola69 %
Nádasdy Tamás Közgazdasági Szakközépiskola69 %
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola69 %
Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium69 %
J-N-Sz. Megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola69 %
Szent László Szakközépiskola69 %
Budai Nagy Antal Gimnázium69 %
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és G.69 %
Tevan Andor Nyomdaipari Szakközépiskola és Gimnázium69 %
Jáky József Műszaki Szakközépiskola69 %
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola69 %
Kürt Alapítványi Gimnázium68 %
Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola68 %
Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola68 %
Mindszenty József Gimnázium68 %
Babits Mihály Gimnázium68 %
Munkácsy Mihály Szakközépiskola68 %
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola68 %
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola68 %
Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola68 %
Jókai Mór Gimnázium és Szakképző Iskola68 %
Kempelen Farkas Kisérleti Gimnázium68 %
Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola68 %
Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium68 %
Fővárosi Önkormányzat Kossuth Lajos Gimnázium68 %
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola68 %
K-E M. Önkorm. Zsigmondy Vilmos Gimn.-a és Informatikai Szki.-ja68 %
Dolgozók Németh László Ált. Isk. és Gimn.68 %
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Intenzív Középisk.68 %
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola68 %
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola67 %
Báthory István Gimnázium67 %
Kandó Kálmán Műszaki Szakközépiskola67 %
Korányi Frigyes Gimnázium67 %
Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola67 %
József Attila Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola67 %
Bercsényi Miklós Gimnázium és Közlekedési Szakközépiskola67 %
Déri Miksa Ipari Szakközépiskola67 %
Közgazdasági Szakközépiskola67 %
Zipernowsky Károly Ipari Szakközépiskola67 %
Mátyás király Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola67 %
Eötvös József Gimnázium67 %
Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola67 %
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola67 %
Deák Ferenc Szakközépiskola és Gimnázium67 %
Jedlik Ányos Gimnázium67 %
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium67 %
Dugonics András Piarista Gimnázium67 %
Trefort Ágoston Szakképző Iskola66 %
Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Középiskola, Szakiskola, Esti Á66 %
Kodály Zoltán Gimnázium66 %
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola66 %
516. sz. Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola66 %
Piarista Általános Iskola és Gimnázium66 %
Halásztelki Református Agrárium66 %
Tolnai Lajos Gimnázium66 %
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző66 %
Róth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola66 %
Vajda Péter Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola66 %
Apponyi Sándor Szakképző Iskola és Kollégium66 %
Kolumbusz Kristóf Humángimnázium és Szakközépiskola66 %
Kós Károly Építőipari Szakközépiskola66 %
Csonka János Műszaki Szakközépiskola66 %
Rudas Közgazdasági Középiskola és Kollégium66 %
Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium66 %
Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola66 %
Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola66 %
Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola66 %
Jankó János Gimnázium66 %
Petőfi Sándor Gimnázium66 %
Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola66 %
Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola66 %
Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium66 %
Faller Jenő Szakközépiskola66 %
Klapka György Szakközépiskola66 %
Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola66 %
Bessenyei György Szakközépiskola65 %
Eötvös József Szakközépiskola65 %
Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola65 %
Dózsa György Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Koll.65 %
Teleki Blanka Gimnázium65 %
Dráva Völgye Középiskola65 %
N. Balcescu Román Tan. Nyelvű Gimnázium65 %
Kisfaludy-Ramassetter Középi., Szi. & Koll., Ált.- & Zenei., ...65 %
Csornai Középiskola, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási- és Általános Iskola, Óvoda65 %
Szent-Györgyi A. Gimnázium és Szakközépiskola65 %
Angolkisasszonyok Ward Mária LG.és Szk.65 %
Trefort Ágoston Villamos és Fémipari Szakképző Iskola és Kollég.65 %
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola64 %
Kodolányi János Középiskola64 %
Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola64 %
Széchenyi István Gimnázium64 %
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium64 %
Szigeti György Műszaki Szakközépiskola64 %
Szegedi Kis István Református Gimnázium és Szakközépiskola64 %
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális SZKI64 %
Közgazdasági Szakközépiskola64 %
Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola64 %
Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium64 %
Beregszászi Pál Ipari Szakközépiskola64 %
Kiss János Általános és Középiskola64 %
Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola64 %
Boros S. Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Szakiskola64 %
Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola64 %
Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazd. Szakköz63 %
Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium63 %
Táncsics Mihály Építőipari Szakközépiskola63 %
Váci Piarista Gimnázium63 %
Bánki Donát Ipari Szakközépiskola63 %
Bottyán János Gimnázium és Műszaki Középiskola63 %
Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola63 %
Váci Mihály Gimnázium63 %
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskola63 %
Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium,Postaforgalmi és Informatikai Szak63 %
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskola63 %
Porpáczy Aladár Kertészeti, Magyar-Oszták Váll. Ügyint. Középisk.63 %
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakközépiskola63 %
Eszterházy K.Tf. Gyakorló Ált. Iskola és G.63 %
Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola63 %
Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Általános Isk. és Szakképző Is63 %
Mathiász János Középiskola63 %
Kölcsey Ferenc Gimnázium63 %
Budapesti Osztrák Iskola63 %
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola62 %
Irinyi János Gimnázium és Vegyipari Szakközépiskola62 %
Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola62 %
Zsoldos Ferenc Műszki Szakközépiskola62 %
Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola62 %
Eötvös József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola62 %
Bugát Pál Egészségügyi és Környzetvédelmi Szakképző Iskola62 %
Zeneművészeti Szakközépiskola62 %
Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola62 %
Kassák Lajos Gimnázium62 %
Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola62 %
Ujhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola62 %
Dienes László Gimnázium, Egészségügyi-Szociális Szakképző Intézet62 %
Madách Imre Gimnázium62 %
Vedres István Építőipari Szakközépiskola61 %
Galamb József Szakközépiskola61 %
Ward Mária Gimnázium61 %
Pécsi Református Koll. G. és Ált. Isk.61 %
Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola Diákottho61 %
ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola61 %
Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola61 %
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium61 %
Fáy András Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola61 %
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium61 %
Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium61 %
Karolina Óvoda, Ált. I., Gimn., Alapfokú Muvészetokt. Int. és Diá61 %
Budai Ciszterci Szent Imre G.61 %
Könnyűipari Szakközépiskola60 %
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola60 %
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola60 %
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola60 %
Budapesti Francia Iskola és G.60 %
Hriszto Botev Bolgár - Magyar Általános Iskola és Gimnázium60 %
Német Nemzetiségi Gimnázium és Külkereskedelmi Szakközépiskola60 %
Lánczos Kornél Reálgimnázium60 %
Arany János Gimnázium60 %
Pál Apostol Katolikus Gimnázium60 %
Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola60 %
Humán Intézet Magáng.60 %
Móra Ferenc Gimnázium60 %
Táncsics Mihály Gimnázium60 %
Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola60 %
Eötvös József Szakképző Intézet60 %
Rázsó Imre Szakközépiskola60 %
Debreczeni M. Gimnázium és Szakközépiskola60 %
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola60 %
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola60 %
Premontrei Szakközépiskola60 %
Szerb Antal Gimnázium60 %
Piarista Gimnázium60 %
Móricz Zsigmond Gimnázium59 %
Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimn.59 %
Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola59 %
Bornemissza Péter Gimnázium59 %
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola59 %
Szent Margit Gimnázium59 %
Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola59 %
Bereczki Máté Kertészeti Élelmiszerip., és Mezőgazd. Gépészeti Sz59 %
Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola59 %
Álmos Vezér Téri Általános Iskola és Gimnázium59 %
Ady Endre Gimnázium59 %
Táncsics Mihály Gimnázium59 %
Ferenczi S. Egészségügyi Szk. és Szi.59 %
Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola59 %
Kőrösi Csoma S. Általános Iskola és Gimnázium59 %
Karácsonyi János Katolikus Gimnázium59 %
Közgazdasági Szk.59 %
Jelky András Ipari Szakközépiskola59 %
Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola59 %
Bánki Donát SZKI és Gimnázium58 %
Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium58 %
Apáczai Csere János Nevelési Központ Gimnáziuma58 %
Trefort Ágoston Kéttannyelvű SZKI és Gimn.58 %
Magyar László Gimnázium58 %
Kossuth Lajos Szakközépiskola58 %
Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet58 %
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola58 %
Farkas Gyula Mezőgazdasági Szakképző Intézet és Gimnázium58 %
Baross Gábor Szakképző Intézet58 %
Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola58 %
Hunyadi Mátyás Gimnázium58 %
Alsóerdősori Ének-zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium58 %
Szegedi Kis István Református Gimnázium58 %
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium58 %
Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskola58 %
Budenz József Gimnázium58 %
Nagy László Gimnázium és Hiradástechnikai Szakközépiskola57 %
Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium57 %
Amerikai Alapítvány Iskola Általános Iskola és Gimnázium57 %
Almásy Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola57 %
Gáspár András Ipari Szakközépiskola57 %
Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon57 %
Miskolci Matura Gimnázium57 %
Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgép. Szakközép57 %
Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium57 %
Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Koll57 %
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium57 %
V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola57 %
Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola57 %
Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium57 %
I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola57 %
Képesség-és Tehetségfejlesztő Magániskola57 %
Dolgozók Gimnáziuma és Hároméves Szakközépiskolája57 %
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola57 %
Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola57 %
Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola56 %
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium56 %
Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium56 %
Békés Megye Képviselő-testülete Munkácsy Mihály Középisk. és Szak56 %
Váci Mihály Gimnázium56 %
Békéscsabai Evangélikus Gimn. Művészeti Szakköz. és Alapfokú Műv.56 %
Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola56 %
Bolyai János Műszaki Szakközépiskola56 %
Vörösmarty Gimnázium56 %
Károlyi Mihály Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola56 %
Péchy Mihály Műszaki Középiskola56 %
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola56 %
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium55 %
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola55 %
Bánki Donát Ipari Szakközépiskola55 %
Móricz Zsigmond Gimnázium és SZKI55 %
Művészeti Szakközépiskola55 %
Széchenyi I. Mezőgazdasági Szakközépiskola55 %
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakközépiskola55 %
Hunyadi Mátyás Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola55 %
Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola55 %
Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium55 %
Mezőgazdasági Szakközépiskola55 %
Károlyi Mihály Gimnázium55 %
Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző Iskola54 %
Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola54 %
Károly Róbert Keresk., Vendéglátóip. és Idegenf. Szakképző Isk.54 %
Békés M. Mezőgazd. és Élelm.-ip. Szakképző Isk., Gimn. és Koll.54 %
Veress Péter Mezőgazdasági Szakközépiskola54 %
Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium54 %
Hunyadi Mátyás Szakközépiskola54 %
Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium54 %
József Attila Ipari Szakközépiskola54 %
Apáczai Csere János Szakközépiskola54 %
Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola54 %
Bay Zoltán Elektronikai Szaközépiskola és Műszeripari Szakiskola54 %
Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakmunká53 %
Bacsák György Szakképző Iskola és Kollégium53 %
Xantus János Idegenforgalmi Középiskola53 %
Egry József Szk. és G.,Szmk.53 %
Horvát Általános Iskola és Gimnázium53 %
Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola53 %
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium53 %
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola53 %
Váci Madách Imre Gimnázium53 %
Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola53 %
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforg., Keresk. Szakképző Isk. é53 %
Csepel Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola53 %
Széchenyi István Szakközépiskola53 %
Békés Megye Képviselő-testülete Mikes Kelemen Középiskola és Kollégium53 %
Bánki Donát Ipari Szakközépiskola53 %
Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglát. Szakköz. Szakmunk. Isk.53 %
Tizenkét Karátos Iskola53 %
Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola53 %
Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola53 %
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola52 %
Gundel Károly Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola52 %
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi-Szociális Szakközépiskola52 %
Bethlen Gábor Szakközépiskola52 %
Ráday Pál Gimnázium52 %
Eötvös József Ipari Szakközépiskola52 %
Veress János Szki és Szakképző I. és József Attila Gimn.52 %
Gábor Áron Műszaki Középiskola52 %
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó SZKI52 %
Tamási Áron Gimnázium52 %
Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola52 %
József Attila Gimnázium52 %
Nagy László Gimnázium52 %
Nagyváthy János Középiskola, Szakmunkások Szakköz. Levelező Tagoz52 %
Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola52 %
Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskola52 %
Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola52 %
Neumann János Számitástechnikai Szakközépiskola52 %
Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Textilipari Szakközépiskola52 %
Táncsics Mihály Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola51 %
Garbai Sándor Ipari Szakközépiskola51 %
Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola51 %
Báthory István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola51 %
Budakalász Gimnázium51 %
Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium51 %
Szerencsi Szakképző Iskola50 %
Kelenföldi Műszaki Középiskola50 %
Testnevelési Általános és Sportiskola, Alternatív Középiskola50 %
Újpesti Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium50 %
Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola50 %
Európai Üzleti Politechnikum és Nemzetközi Szakközépiskola50 %
Kiskunlacházi Szakközép és Szakmunkásképző Iskola50 %
Szondi György Ipari Szakközépiskola50 %
Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép.- és Szakmunk.50 %
Mezőgazdasági Középfokú Szakokt., Továbbképző és Szaktanácsadó In50 %
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola50 %
Bókay János Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium50 %
Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola50 %
Barabás György Műszaki Középiskola50 %
Povolny Ferenc Szakképző Intézet50 %
Fabriczius J. Lev. G. és Ker. Szk.50 %
Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált.Isk.és G.50 %
Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégium50 %
Selye János Egészségügyi Szakképző és Humán Középiskola50 %
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium50 %
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium50 %
Dózsa György Gimnázium50 %
Bem József Műszaki Szakközépiskola50 %
Jókai Mór Szakképző Iskola50 %
Rippl-Rónai József Közlekedési Szakközépiskola50 %
Bródy Imre Műszaki Középiskola és Gimnázium50 %
Művészeti Szakközépiskola50 %
GASTROKER Alapítványi Vendéglátóipari, Kereskedelmi Szakközép -és Szakiskola50 %
Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola50 %
Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola50 %
Taverna Vendéglátóipari Szmk. Iskola50 %
Hild J. SZ.M.K.I.50 %
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola49 %
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola48 %
Árpád Szakképző Iskola és Kollégium48 %
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola48 %
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium48 %
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium48 %
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképő Iskola48 %
Pasaréti Gimnázium48 %
Acsády Ignác Ipari Szakközépiskola48 %
Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola48 %
Leőwey Klára Gimnázium48 %
Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóip. Szakközépiskola48 %
Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola47 %
Surányi Endre Szakképző Iskola Gimnáziuma47 %
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző47 %
Táncsics Mihály 12 évf. Iskola47 %
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola47 %
Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola47 %
Zápor Általános Iskola és Gimnázium46 %
Komárom Város Kultsár István Ügyviteli-Gazdasági Szakközépiskola46 %
Hunfalvy János Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola46 %
Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola46 %
Jókai Mór Középiskola46 %
Rejtő Sándor Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola46 %
Öveges József Szakképző Iskola46 %
Zrínyi Miklós Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola46 %
Bocsor István Gimnázium46 %
Ruhaipari Szakközépiskola46 %
Budai Nagy Antal Pedagógiai, Közgazdasági és Informatikai Szakköz46 %
Általános Művelődési Központ Széchenyi István Közgazd. Szakközépi46 %
Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola45 %
Sylvester János Protestáns Gimnázium45 %
Egri Keresk., Mezőg., Vendéglátóip. Szakközép-, Szakisk. & Koll.45 %
Hámori András Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola45 %
Bárdos Lajos Gimnázium45 %
MH Béri-Balogh Ádám Honvéd Gimnázium45 %
Bercsényi Miklós Szk. és Szmk. Iskola45 %
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium45 %
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola45 %
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola44 %
Károlyi Mihály Kereskedelmi Szakközépiskola44 %
Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium44 %
Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium44 %
Pesthidegkúti Waldorf-Iskola44 %
Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazd. Szakközépisk. Szakmunk.44 %
Dr. Marek József Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola44 %
Jendrassik György Szakközépiskola44 %
Budapesti Külkereskedelmi Szakközépiskola44 %
Bálint Márton Általános- és Középiskola44 %
Budenz József Alapítványi Gimnázium43 %
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium43 %
Pech Antal Szakközépiskola és Gimnázium43 %
Széchenyi István Gimnázium43 %
Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium43 %
EURÓPA 2000 Közg. és Műszaki Sz.43 %
Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szki. és Radnai B. Közgazd.43 %
Európa Alapítvány Középfokú Intézet Speciális Gimnázium43 %
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola43 %
Teleki László G. és Sz.43 %
Széchenyi István Szakközépiskola43 %
Hunyadi Mátyás Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium43 %
Marcali Szakközépiskola42 %
Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola42 %
Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola42 %
Szterényi József Középiskola42 %
Béri-Balogh Ádám Postaforgalmi Szakközépiskola42 %
Pécsi Kereskedelmi, Idegenforg. és Vendéglátóip. Szakköz. és Szak42 %
Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola42 %
Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola42 %
Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégi42 %
Vajda János Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola42 %
Szent László Gimnázium42 %
Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium41 %
Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközépiskola41 %
Kovács Pál Gimnázium41 %
Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium41 %
Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola41 %
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium41 %
Sághy Mihály Ipari Szakközépiskola41 %
Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon41 %
Széchenyi István Szakközépiskola40 %
Irinyi János Középiskola40 %
Ecsedi Báthory István Református G.40 %
615. Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotth.40 %
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium40 %
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Inform. Szakkoll40 %
Damjanich János Ipari Szakközépiskola40 %
Petőfi Sándor Ált. Isk.és G.40 %
Árpád Fejedelem Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola40 %
Óbudai Zsigmond Líceum Gimnázium és Szakközép Iskola40 %
Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola40 %
Mikszáth Kálmán Kereskedelmi, Élelmiszerip., Vendég. és Idegenfor40 %
Fodor József Gimnázium és Élelmiszeripari Szakközépiskola40 %
Petőfi Sándor Gimnázium39 %
Jerikó Keresztény Humán Gimnázium Szakközépiskola39 %
Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola39 %
Dr. Hetényi Géza Humán Középiskola39 %
Eötvös Loránd Gépipari Szakközépiskola38 %
Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakisk.38 %
Miroslav Krleza Horvát Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon38 %
Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola38 %
Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola38 %
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium38 %
Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola38 %
DUNAFERR Szakközépiskola38 %
Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola38 %
Sport és Angol Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium37 %
Telepy Károly Testnevelés Szakosított 12 Évfolyamos Iskola37 %
Öveges József Gimnázium és Szakközépiskola37 %
Bródy Imre Gimnázium37 %
Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola37 %
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium36 %
Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium36 %
Nagyatádi Szakképző Iskola36 %
Fodor József Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium36 %
II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium36 %
Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola36 %
Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola36 %
Győri Balett Művészeti Szakközépiskolája36 %
500. Sz. Angster József Szakképzo Iskola, Általános Iskola35 %
Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium35 %
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépisk. és Szak35 %
Pécsi Művészeti Szakközépiskola35 %
Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakköz. és Szakisk.35 %
II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola35 %
Podmanicsky Frigyes Közgazdasági Szakközépiskola34 %
Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola34 %
Gandhi Alapítványi Gimnázium és Kollégium34 %
Szentendrei Református Gimnázium33 %
Kós Károly Szakképző Iskola33 %
Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola33 %
Terézvárosi Esti és Levelező Tagozatú Gimnázium33 %
Katona J. Gépipari Szakközépiskola és Gimnázium33 %
Szent Imre Katolikus Gimnázium33 %
Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola33 %
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola33 %
Novus Gimnázium és Szakközépiskola33 %
Bérczy Károly Középiskola33 %
Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium Tagozat33 %
Adu Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola33 %
Gábor Áron Szakképző Iskola33 %
Cholnoky Jenő Gimnázium33 %
Semper Studio Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma33 %
Vörösmarty Mihály Ének-Zene Tagozatos Ált. Isk. és Gimnázium33 %
Lippai János Kertészeti Szakközépiskola33 %
Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola33 %
Addetur Alapítványi Szakiskola és Középiskola33 %
Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola33 %
Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola33 %
Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola32 %
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium32 %
Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola32 %
Csete Balázs Középiskola Általános Iskolai Tagozata32 %
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola31 %
Szerb Általános Iskola és Gimnázium30 %
Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnázium30 %
Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola30 %
Békésy György Postaforgalmi Szakközépiskola30 %
Perczel Mór Ipari Szakközépiskola30 %
Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola30 %
Pestszentlőrinci Közgazdasági Szakközépiskola30 %
Szabó Lőrinc Gimnázium30 %
Verebély László Szakközépiskola30 %
Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium30 %
Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Szakközépiskola30 %
Batthyány Strattmann L. Egészségü. Szakközépiskola és Gimnázium30 %
Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola29 %
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola29 %
Gervay Mihály Posta és Bankforgalmi Szakközépiskola28 %
Kesjar Csaba Gimnázium28 %
Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola28 %
Mustármag Ökumenikus Ker. Iskola28 %
Pogány Frigyes Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium28 %
Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium28 %
Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskola28 %
Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium28 %
Csepeli Vendéglátóipari Középiskola és Szakiskola28 %
Ádám László Szakközépiskola28 %
Kazinczy Ferenc Szakközépiskola27 %
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola27 %
Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola27 %
GOURMAND Ven. Keres. Sz.27 %
Berzeviczy G. Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola27 %
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Sz27 %
Deák Ferenc Szakképző Iskola27 %
Qualitas Gimnázium27 %
Diósgyőr-Vasgyári Szakközépiskola26 %
Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola25 %
Pusztamérgesi Közoktatási Intézmény Gimnázium, Szakképző Iskola é25 %
Déri Miksa Ipari Szakközépiskola25 %
Tisza Lajos Könnyüipari Szakközépiskola25 %
Bocskai István Szakképző Iskola25 %
Kézműipari Szakközépiskola25 %
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium25 %
Euro Szakiskola és Szakközépiskola25 %
Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola25 %
TIT Alapítványi Középiskola25 %
Szlovák Tanítási Nyelvű Ált. Iskola, Gimnázium és Kollég.25 %
Montenuovo Nándor Szakmunkásképző és Szakközépiskola25 %
Petzelt József Szakképző Középiskola25 %
Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola23 %
Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium23 %
Tatay Sándor Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola23 %
Károly Róbert Kereskedelmi Szki., Általános Iskola és Óvoda23 %
Eötvös József Gimnázium és Ipari Szakképző Iskola22 %
Hansági Ferenc Okt. Alapítványi Szakközépiskolája22 %
Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola21 %
Varga István Kereskedelmi Szakközépiskola21 %
Móra Ferenc Szakközépiskola21 %
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola21 %
Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola21 %
Merkantil Alapítványi Keresk. Sz.20 %
Ruhaipari Szakközépiskola20 %
Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium18 %
Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola18 %
MODELL Divatiskola Ruhaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző18 %
Szabó Ervin Gimnázium és Szakközépisk.,Felnőttek Ált.Isk.Gimn18 %
Csanádi Árpád Központi Sportiskola , Ált.Iskola, Gimn. és Sportsz18 %
Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szakiskola16 %
Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola15 %
Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium14 %
Passuth L. G. Felnőtt, Ifj. és Nappali T14 %
Békés Megyei Mezőhegyesi Szakképző Iskola és Kollégium14 %
Kereskedelmi Szakközépiskola12 %
Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Gimnázium10 %
Dobos C. József Vendéglátóipari Szakközépiskola10 %
Flór Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola10 %
Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző intézet, Gyakorlóiskola10 %
Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola7 %
Giorgio Perlasca Kereskedelmi és Vendéglát.Szakköz. és Szakmunk.6 %
Montessori Oktatási Centrum0 %
Piarista Gimnázium0 %
Comenius Szakiskola és Gazdasági Szakközépiskola0 %
Sásdi Vendéglátóipari Középiskola0 %
Gárdonyi Géza Szakközépiskola0 %
Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium0 %
Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnottoktatási Gimn0 %
Educationis Oktatási Alapítvány Szakközépiskolája0 %
Teleki Zsigmond Szakképző Iskola0 %
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőtt Gimnázium és Továbbképző K0 %
Kontyfa Középiskola, Ált. Isk., Óvoda és Kerületi Nev. Tan.0 %
Madách Imre Szakközépiskola0 %
Leővey Klára Közgazdasági Szakközépiskola0 %
Külvárosi Tankör0 %
ISZTI Innovációs Ipari Szakképző és Továbbképző Iskola Központ0 %
Mezőgazdasági Középfokú Szakképzési Intézet0 %
Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola0 %
K-E. Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája0 %
Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző0 %

Az eredmények további szűkítése

A keresés hatóköre az alábbi választási lehtőségekkel csökkenthető.

Iskola keresése

Töredék a névből:
Ide nem kell az iskola teljes nevét beírnia, de olyan résznek kell szerepelnie, mely a névben pontosan szerepel (tehát pl. a „Kispál Béla Gimnázium”-hoz a „Kispál” és a „Kispál Béla” kifejezések elvisznek, míg a „Kis Pál” vagy a „Kispál Gimnázium” nem).
Töredék a településnévből:
A szabályok a fentihez hasonlóak.
OM-kód:
Szintén lehet töredék.

Felsőoktatási intézménykategória kiválasztása

Figyelem, az intézménykategóriák 2005-ben megváltoztak! Az adatokat 2006-tól kari bontás helyett szakos bontás szerint képzik, az egyetem–főiskola-bontás megszűnt, illetve a területek szerinti bontás finomodott. Ha kategóriát választ, a kiszemelt kategória neve után közöljük az esetleges változás(oka)t is.


  vissza a felvételi adatok kezdőoldalára

Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Tel.: (1) 235-7200


www.oki.hu 1997–2015